Knalvoordeel ontketend, ontdek onze explosieve aanbiedingen!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Levering - en betalingsvoorwaarden:

Algemeen
Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen en diensten van deze vuurwerk-webshop. Onder 'ondernemer'
wordt in deze voorwaarden verstaan Vuurwerk Langenberg GmbH, handelende onder de naam Vuurwerkwerk Langenberg te Gronau.

Vooruitbetaling
Alle vuurwerkbestellingen dienen door de consument vooruit betaald te worden via ideal, Sofort banking of Creditcard. De kosten voor deze betalingswijze wordt door de ondernemer gedragen. Voor de consument is dit een gratis service.
Bestellingen die niet betaald zijn worden niet in behandeling genomen door de ondernemer.

Afhaaltijd
De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren.

Aflevering:
De gekochte en betaalde goederen kunnen worden afgehaald op afgesproken tijden gedurende de officiële verkoopdagen. Klant dient de goederen ter plekke te controleren, reclameren achteraf is niet mogelijk. Per persoon (minimaal 18 jaar) mag er maximaal 25 kg aan vuurwerk worden afgehaald en meegenomen de grens over naar Nederland.

Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de ondernemer die kosten te betalen die de ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

Recht van terughouding
Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de ondernemer is bevoegd de reeds voor de consument gemaakte kosten in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.


Garantie en keuring
De ondernemer garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Duitse overheid zijn vastgesteld. De ondernemer garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en CE goedgekeurd. De ondernemer garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product openbaar heeft gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft dat de consument daarop kan vertrouwen.

Aansprakelijkheid
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. De ondernemer verwijst u hierbij voor het veilig afsteken naar de aanwijzingen zoals op het betreffende product staat weergegeven .Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, - niet uitsluitend - verstaan, vuurwerk gebruiken en/of afsteken in slechte weersomstandigheden, of binnen een gebouw en/of woning gebruiken. Tevens is de dealer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering heeft bewerkt of verwerkt.

Gebreken - klachten .
Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan de ondernemer worden geretourneerd. Indien afgenomen goederen zijn bewerkt is ondernemer nooit aansprakelijk voor gebreken en/of klachten.

Diversen
• Wij hebben voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel.
• Artikel- en prijswijzigingen zijn voorbehouden.
• De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.
• Bij verkoop van consumentenvuurwerk gelden de
volgende minimum leeftijden:
Categorie 1: 12 jaar
Categorie 2: 18 jaar
Categorie 3: 18 jaar
Als er geen categorie vermeld staat op het vuurwerk dan is de op de verpakking vermelde leeftijd bindend, maar minstens 18 jaar.

Wijziging van de voorwaarden
De ondernemer is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen.


 

Vuurwerk Langenberg GmbH
Müllerstrasse 9
48599 Gronau

[email protected]

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »